Lacel's Activities

โครงการ LACEL เข้าไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆของทุกภาคในประเทศ
     LACEL Camp 2018 ค่ายเตรียมความพร้อม โดยเชฟชาวต่างชาติ Chef Sharmu ได้มาสอนการทำอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น
ณ ครัวเปเเปอร์เรสเตอร์รองท์
Call Now:   062-5656419 , 093-5362665