Lacel's Activities

โครงการ LACEL เข้าไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆของทุกภาคในประเทศ
     Lacel Camp 2018 ค่ายเตรียมความพร้อม โดยเชฟชาวต่างชาติ Chef Sharmu ได้มาสอนการทำอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น ณ ครัวเปเเปอร์เรสเตอร์รองท์
เข้าร่วมกิจกรรมกับค่ายแพรวาติวเตอร์ในโครงการ English  Camp ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1    
Call Now:   062-5656419 , 093-5362665