LACEL (ลาเซล) เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2020-2021 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนใช้ชีวิตในแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนร่วมห้องกับเพื่อนใหม่ๆ เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา  1  ปีการศึกษา (10 เดือน)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยียม และอิตาลี

  
 

1/1
ทำไมต้องเป็น LACEL Education Thailand

      สำหรับน้องๆ ที่จะได้เดินทางท่องโลกกว้าง ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ และพบเพื่อนใหม่ในต่างแดน ปีแลกเปลี่ยนจะเป็นปีที่ดีที่สุดของน้องๆ สามารถสมัครสอบเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศได้แล้ววันนี้ 

 LACEL Education Thailand เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคลากรทีมงานที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศมาก่อน  ซึ่งได้รับความสนใจและติดตามจากผู้ปกครองนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  จากกระแสการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนในการการดูแลเอาใจใส่ทุกขึ้นตอนของการสมัครและติดตามน้องเวลาอยู่ต่างแดนดุจลูกหลานคนในครอบครัวทำให้เกิดความประทับใจในการบริการด้วยใจ  Service mind และนั้นคือ ปณิธาของเรา LACEL Education Thailand พร้อมทั้งอยู่ภายใต้การบริหารงานร่วมกันกับองค์กรต่างประเทศ  โดยทีมงานระดับมืออาชีพเท่านั้น

 
LACEL ทำอะไรบ้าง? 

1.โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ High school Exchange Program ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
2.โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้น      มี 2 โครงการ  ได้แก่ 

       Summer program (2 weeks)

       Short program (1-5 months)

3.โครงการทัศนศึกษาดูงานยังต่างประเทศ (Educational Tour)  ช่วงปิดภาคเรียน  (เดือนตุลาคม , เดือนเมษายน – พฤษภาคม)  ได้แก่

       Korea 

       Singapore 

       Japan 

       Newzealand 

       Australia 

4.โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าร่วม แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

5.โครงการ  English  Camp
6.บริการรับจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

ค่าสมัครสอบ  

นักเรียนสมัครด้วยตนเอง คนละ  200 บาท หรือโอนค่าสมัครมาที่...

บัญชี : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  ชื่อบัญชี บริษัท ลาเซล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

บัญชีเลขที่  340-4-37896-4   โอนเสร็จแจ้งการส่งสลิปโอนเงินมาทางไลน์ laceleducation

Call Now:   062-5656419 , 093-5362665
IMG_3296