ทำไมต้องเป็น LACEL Education Thailand

         สำหรับน้องๆ ที่จะได้เดินทางท่องโลกกว้าง ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ และพบเพื่อนใหม่ในต่างแดน ปีแลกเปลี่ยนจะเป็นปีที่ดีที่สุดของน้องๆ สามารถสมัครสอบเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศได้แล้ววันนี้ 

         LACEL  เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคลากรทีมงานที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศมาก่อน  ซึ่งได้ติดตามผลงานและได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  จากกระแสการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนในการการดูแลเอาใจใส่ทุกขึ้นตอนของการสมัครจนถึงดูแลติดตามน้องเวลาอยู่ต่างแดนดุจลูกหลานคนในครอบครัวเกิดความประทับใจในการบริการด้วยใจ  Service mind และนั้นคือ ปณิธาของเรา LACEL (Education Thailand) พร้อมทั้งอยู่ภายใต้การบริหารงานร่วมกันกับองค์กรต่างประเทศอย่างถูกต้องโดยทีมงานระดับมืออาชีพเท่านั้น

LACEL เราทำอะไรบ้าง? 

1.โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ High school Exchange Program ระดับมัธยมศึกษาม.3-ม.5 เป็น

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา( 10 เดือน)


2.โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้น      มี 2 โครงการ  ได้แก่ 

  • Summer program (2 weeks)

  • Short program (1-5 months)

3.โครงการทัศนศึกษาดูงานยังต่างประเทศ (Educational Tour)  ช่วงปิดภาคเรียน  (เดือนตุลาคม , เดือนเมษายน – พฤษภาคม)  ได้แก่

  •   Korea 

  •   Singapore 

  •   Japan 

  •   Newzealand 

  •   Australia 

4.โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าร่วม แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

5.โครงการ  English  Camp
6.บริการรับจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

1/1
สมัครเลยค่าสมัคร
Promotion อยู่นะ

ค่าสมัครสอบ  

นักเรียนสมัครด้วยตนเอง คนละ  100 บาท หรือโอนค่าสมัครมาที่...

บัญชี : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 

ชื่อบัญชี บริษัท ลาเซล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

เลขที่  340-4-37896-4   (ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์เท่านั้น)

Call Now:   062-5656419 , 093-5362665